- tehnike disanja - zdravlje i disanje - opuštanje disanjem - disanje vežbe - disanje i mentalno zdravlje - disanje i stres

KORPORATIVNI BREATHWORK

,,Ako smo zajedno – idemo napred, uspeh se brine sam za sebe “ – H. Ford

Da li vašoj kompaniji nedostaje vitalnost, fleksibilnost, lakoća?

Da li je vaše osoblje obučeno kako da se koncentriše i poveća raspon pažnje? Mogu li zaista ostati laserski fokusirani pod pritiskom?


Da li imaju alate da se nose sa teškim, stresnim, kriznim situacijama?

  • Balans – postizanje bolje integracije posla i života na radnom mestu smanjuje stres, jača moral, povećava produktivnost i povećava kreativnost. To dovodi do pozitivnog radnog okruženja, poboljšanja kvaliteta života i boljih poslovnih rezultata.
  • Fokus – poboljšanje kapaciteta za fokusiranje dovodi do povećanja produktivnosti i efikasnosti, jer zaposleni obavljaju zadatke brže i tačnije. Fokus nam pomaže da izbegnemo ometanja, damo prioritet poslu i postignemo ciljeve, smanjujući stres, poboljšavajući mentalnu jasnoću i dovodeći do pozitivnog i stimulativnog radnog iskustva.
  • Performanse – jedan od ključnih indikatora učinka na podržavajućem radnom mestu je produktivnost. Kada osoblje ima lične resurse da upravljaju stresom u kući ili/i porodičnom životu, ono je srećnije, radi doslednije, uzima manje bolovanja i efikasnije je na radnom mestu.

Korporativni Breathwork je dvomesečni program i svi detalji se dogovaraju direktno.