Marija Mitic -vežbe disanja u učionici

PODRŠKA U UČIONICI

Ovaj autorski program za koji je saglasnost dalo Ministarstvo prosvete RS je program prevencije vršnjačkog nasilja za decu uzrasta do 10 godina.

U sebi sadrži kreativnu masažu ( element Britanskog nacionalnog programa MISP) i svesno disanje. Ljudskom biću je potreban dodir – ova jednostavna izjava je podržana naučnim istraživanjima. Koža je najveći organ našeg tela i direktno je povezana sa našim nervnim sistemom. Bez dodira, ljudska bića ne mogu preživeti ili se razvijati na zdrav način, fizički, emocionalni i društveni. Zato, kada deci svesno uključimo dodir u odrazovni sistem tako da sva deca mogu iskusiti zdrav dodir na svakodnevnoj bazi, nadamo se pozitivnim efektima za njih, njihove porodice i čitavo okruženje i u budućnosti. Zato je fokus na dodiru u kombinaciji sa brigom i poštovanjem, što je osnova za zdrave ljudske odnese.

Zašto svesno disanje u učionici? Jedna od stvari na koju mi najmanje obraćamo pažnju je to kako mi dišemo, a ipak dovođenje svesti u naše disanje može promeniti naš život i život naših učenika na bolje. Kada se vežbanje svesnog disanje integriše u učionicu dobijamo trajne alate za jačanje i fokusiranje uma, poboljšanje samoregulacije, pomaže da se socijalna dinamika učionice poboljša, smanji nasilje, smanji stres i anksioznost, poboljšaju performanse za učenje generalno. Edukacija dece, u prisustvu učitelja ili vaspitača, obavlja se unutar jednog razreda u kome su sva deca obuhvaćena iskustvom.

Program se realizuje isključivo iz donacija kompanija i lokalne zajednice, što omogućava dostupan deci iz svih društvenih slojeva.